Štúdiá

Vysokoškolské štúdium na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne – odbor Ľudské zdroje a personálny manažmet – toto štúdium

mi dalo základy v oblasti ľudskej psychiky, fungovania ľudskej mysle v prepojení s telom a komunikácie a práce s ľuďmi.

Naučila som sa, ako vnímať ľudí “inak”ako osobnosti a pozerať sa na človeka ako na celok.

Za toto štúdium som nesmierne vďačná, pretože ma naučilo postarať sa sama o seba a často prekročiť hranicu a vystúpiť z komfortnej zóny.


Školenia u p. Benediktovej – odbornej poradkyne, fytoterapeutky, iridologičky spoločnosti Serafin – byliny, s.r.o, ktorá sa venuje prírodnej liečbe viac ako 20 rokov. 


Akadémia metafyziky a duchovných vied – odbor parapsychológ a spirituálny teapeut – pri tomto štúdiu som získala poznatky z oblasti duše a jej fungovania, zároveň jej liečenia. Nakoľko telo je príbytkom duše a duša k nám prehovára cez fyzické telo, je pre mňa dôležité túto našu súčasť poznať a vedieť s ňou pracovať. Práve oblasť práce s dušou sa mi otvorila počas tohto štúdia.


Štúdium iridológie u profesionálneho iridológa Ľubomíra Jánoša, kde som sa naučila pozerať sa na človeka ako na celok cez jeho oči,

ktoré prezrádzajú o jeho fyzične, duchovne aj duši a ktoré dávajú súhrnný komplex informácií o tom, čo sa deje v ľudskom tele.


Štúdium a výcvik regresnej terapie u Patrika Bálinta, pri ktorom som dostala do rúk úžasnú techniku na spracovávanie tráum, problémov prameniacich z minulosti, z detstva, z prenatálneho obdobia a spracovávanie chronických problémov nielen na fyzickej ale aj na psychosomatickej úrovni.

Naďalej sa neustále venujem štúdiu numerológie, fytoterapie, aromaterapie, čínskej medicíny.

Neustále vyhľadávam ďalšie možnosti štúdia, napredovania a posúvania sa vpred.