Webináre

Počas svojej praxe som nadobudla množstvo skúseností z konkrétnych prípadov, ktoré mi prešli rukami a očami. Tieto vedomosti a skúsenosti chcem odovzdávať ďalej.

Aj preto sme spolu s Dankou z Dobroteka.sk natočili množstvo webinárov, v ktorých tieto informácie prinášame súhrnne, ucelene a komplexne.

Vo väčšej miere boli natočené podľa čínskeho pentagramu. Postupne budú pribúdať aj ďalšie webináre, ktoré sú zamerané na konkrétne témy, problémy alebo orgány.

Sú dostupné vo free verzii na mojom YouTube kanáli alebo na kanáli Dobrotéka. Komplexnejšie, obsiahlejšie a dlhšie webináre s množstvom praktických informácií a konkrétnych prípadov  sú dostupné v platenej verzii na stránke:

https://www.dobroteka.sk/kategoria-produktu/webinare/

Tu si ich môžete za symbolickú cenu zakúpiť. Cena je stanovená tak, aby bola aspoň čiastočnou kompenzáciou za čas a energiu, ktoré venujeme príprave webináru a jeho samotnému natočeniu.

Ďakujeme za každý váš príspevok, za každé zakúpenie nášho webináru, čím nám vyjadrujete, že si vážite našu prácu, náš čas a všetky informácie, ktoré vám takto súhrne prinášame.

Nesmierne si vážime každého jedného z vás, ktorý nám dávate spätnú väzbu, ktorý nám dôverujete a každého jedného z vás, ktorý sa na nás obraciate.