Regresná terapia

Mnohé nepríjemné situácie sa nám v živote opakujú aj niekoľkokrát a stávajú sa až chronickými.

Či už ide o zdravotné, psychické problémy alebo o vzorce správania.

Často sa nám ani po mnohých pokusoch nepodarí tieto problémy odstrániť.

Preto je z môjho pohľadu veľmi dôležité zistiť príčinu týchto problémov.

A práve na to slúži REGRESNÁ TERAPIA.

Príčiny našich problémov sú často zakorenené v našom podvedomí.

Regresná terapia je hlbinná a zároveň veľmi účinná terapeutická technika. Napomáha zvedomovať si príčiny problémov a vzorce správania, ktoré pramenia v minulosti a premietať ich do vedomej úrovne. Tu strácajú svoju silu a moc nad nami. Uvedomovaním sa menia vzorce správania, reakcie na určité situácie ako aj rôzne postoje v určitých momentoch.

Pomáha nám lepšie spoznať seba samého, pochopiť dôvody správania a reakcií a byť autentickým – teda sebou samým.

Pri regresnej terapii je klient pri plnom vedomí, neuvádza sa do hypnotického stavu. Sedí v kresle v príjemnom prostredí so zavretými očami. Počas celej terapie terapeut sprevádza klienta terapiou formou rozhovoru, bez hodnotenia, posudzovania a vnášania vlastných postrehov. Terapeut rešpektuje klienta takého aký je a vytvára mu bezpečný priestor na prejavenie a vyjadrenie svojich emócií, zážitkov, bolestí a zranení.

Pri terapii dochádza k zvedomovaniu si prežitkov z minulosti, z detstva, či z prenatálneho obdobia. 

Terapia trvá 2-3 hodiny, kedy sa klient pod vedením odborného terapeuta dostáva do svojho podvedomia, kde hľadá traumatické zážitky, ktoré sú príčinami jeho problémov. Ak si traumatický zážitok zvedomíme, opäť prežijeme, dochádza k jeho uvoľneniu na vedomej úrovni.

Regresná terapia je vhodná na riešenie fyzických – zdravotných problémov, bolestí, psychosomatických problémov, strachov, fóbií, depresií, vzorcov správania ako aj rôznych vzťahových problémov – partnerských, rodinných, pracovných alebo aj vzťahu k sebe samému.

Existuje niekoľko druhov techník regresnej terapie:

  • základná regresná terapia
  • prenatálna terapia
  • terapia detstvo
  • vzťahová terapia
  • osobnostná vzťahová terapia
  • archetypálna vzťahová terapia

Ide o veľmi účinnú terapiu, napomáhajúcu riešeniu problémov na všetkých úrovniach – fyzickej, duševnej aj duchovnej.

Terapia prebieha osobne v Turčianskych Tepliciach alebo on-line formou po telefonickom dohovore.

Cena za 1 terapiu v trvaní 2-3 hodiny je 70,-€